در جشنواره تابستانی کلاسهای خود را با بالاترین کیفیت و بدون قطعی در ای-وستا برگزار کنید

سرویس تابستانه بیگ بلو باتن - IRbbS

79,000 تومان


مدت اشتراک ۱ ماهه

تعداد و ساعت برگزاری کلاس نامحدود

ضبط جلسات نامحدود

پشتیبانی برای استاد و دانشجو

تعداد ۱۰ وبکم فعال

سرویس ۳ ماهه بیگ بلو باتن - IRbb۳S

199,000 تومان


مدت اشتراک ۳ ماهه

تعداد و ساعت برگزاری کلاس نامحدود

ضبط جلسات نامحدود

پشتیبانی برای استاد و دانشجو

تعداد ۱۰ وبکم فعال

سرویس تابستانه ادوبی کانکت - IRacS

79,000 تومان


مدت اشتراک ۱ ماهه

تعداد و ساعت برگزاری کلاس نامحدود

ضبط جلسات نامحدود

پشتیبانی برای استاد و دانشجو

تعداد ۱۰ وبکم فعال

سرویس ۳ ماهه ادوبی کانکت - IRac۳S

199,000 تومان


مدت اشتراک ۳ ماهه

تعداد و ساعت برگزاری کلاس نامحدود

ضبط جلسات نامحدود

پشتیبانی برای استاد و دانشجو

تعداد ۱۰ وبکم فعال