سرویس اختصاصی

بالاترین کیفیت ، بدون قطعی ، سرور اختصاصی

سرویس پلن ۱ اختصاصی - ۱۰۰ کاربر همزمان IRacDS100

700,000 تومان
ماهانه

 • ‌ نامحدود تعداد کلاس همزمان
 • ۱۰۰ کاربر تعداد نفرات آنلاین
 • ۸۰ گیگابایت هارد دیسک
 • دارد پنل مدیریت
 • ‌ نامحدود ترافیک
 • 1Gbps پهنای باند

سرویس پلن ۲ اختصاصی - ۱۵۰ کاربر همزمان - IRacDS150

850,000 تومان
ماهانه

 • ‌ نامحدود تعداد کلاس همزمان
 • ۱5۰ کاربر تعداد نفرات آنلاین
 • 1۱۰ گیگابایت هارد دیسک
 • دارد پنل مدیریت
 • ‌ نامحدود ترافیک
 • 1Gbps پهنای باند

سرویس پلن ۳ اختصاصی - ۲۰۰ کاربر همزمان - IRacDS200

1,000,000 تومان
ماهانه

 • ‌ نامحدود تعداد کلاس همزمان
 • 200 کاربر تعداد نفرات آنلاین
 • 150 گیگابایت هارد دیسک
 • دارد پنل مدیریت
 • ‌ نامحدود ترافیک
 • 1Gbps پهنای باند

سرویس پلن ۴ اختصاصی - ۳۰۰ کاربر همزمان - IRacDS300

1,300,000 تومان
ماهانه

 • ‌ نامحدود تعداد کلاس همزمان
 • 300 کاربر تعداد نفرات آنلاین
 • 200 گیگابایت هارد دیسک
 • دارد پنل مدیریت
 • ‌ نامحدود ترافیک
 • 1Gbps پهنای باند