سرویس اجاره ای ادوبی کانکت

بالاترین کیفیت ، بدون قطعی ، سرور اشتراکی، اینترنت نیم بها ، پشتیبانی در لحظه

کلاس 1۰ کاربره همزمان - IRac10

210,000 تومان
ماهانه


تعداد و ساعت برگزاری کلاس نامحدود

ضبط جلسات نامحدود

پشتیبانی برای استاد و دانشجو

تعداد ۱۰ وبکم فعال

کلاس ۲۰ کاربره همزمان - IRac20

250,000 تومان
ماهانه


تعداد و ساعت برگزاری کلاس نامحدود

ضبط جلسات نامحدود

پشتیبانی برای استاد و دانشجو

تعداد ۲۰ وبکم فعال

کلاس ۳۰ کاربره همزمان - IRac۳0

300,000 تومان
ماهانه


تعداد و ساعت برگزاری کلاس نامحدود

ضبط جلسات نامحدود

پشتیبانی برای استاد و دانشجو

تعداد 30 وبکم فعال

کلاس ۴۰ کاربره همزمان - IRac۴0

350,000 تومان
ماهانه


تعداد و ساعت برگزاری کلاس نامحدود

ضبط جلسات نامحدود

پشتیبانی برای استاد و دانشجو

تعداد 40 وبکم فعال

کلاس ۵۰ کاربره همزمان - IRac۵0

460,000 تومان
ماهانه


تعداد و ساعت برگزاری کلاس نامحدود

ضبط جلسات نامحدود

پشتیبانی برای استاد و دانشجو

تعداد 40 وبکم فعال