سرویس اجاره ای ادوبی کانکت

بالاترین کیفیت ، بدون قطعی ، سرور اختصاصی ، اینترنت نیم بها ، پشتیبانی در لحظه

کلاس 1۰ کاربره همزمان - IRac10

160,000 تومان
ماهانه


تعداد و ساعت برگزاری کلاس نامحدود

ضبط جلسات نامحدود

پشتیبانی برای استاد و دانشجو

تعداد ۱۰ وبکم فعال

کلاس ۲۰ کاربره همزمان - IRac20

200,000 تومان
ماهانه


تعداد و ساعت برگزاری کلاس نامحدود

ضبط جلسات نامحدود

پشتیبانی برای استاد و دانشجو

تعداد ۲۰ وبکم فعال

کلاس ۳۰ کاربره همزمان - IRac۳0

230,000 تومان
ماهانه


تعداد و ساعت برگزاری کلاس نامحدود

ضبط جلسات نامحدود

پشتیبانی برای استاد و دانشجو

تعداد ۲۰ وبکم فعال

کلاس ۴۰ کاربره همزمان - IRac۴0

270,000 تومان
ماهانه


تعداد و ساعت برگزاری کلاس نامحدود

ضبط جلسات نامحدود

پشتیبانی برای استاد و دانشجو

تعداد ۲۰ وبکم فعال

کلاس ۵۰ کاربره همزمان - IRac۵0

350,000 تومان
ماهانه


تعداد و ساعت برگزاری کلاس نامحدود

ضبط جلسات نامحدود

پشتیبانی برای استاد و دانشجو

تعداد ۳۰ وبکم فعال