سرویس اجاره ای بیگ بلو باتن

بالاترین کیفیت ، بدون قطعی ، سرور اختصاصی ، اینترنت نیم بها ، پشتیبانی در لحظه

کلاس 1۰ کاربره همزمان - IRbb10

110,000 تومان
ماهانه

 • نامحدود تعداد و ساعت برگزاری جلسات
 • نامحدود ضبط جلسات
 • 1۰ کاربر تعداد وبکم فعال
 • استاد ، دانشجو پشتیبانی

کلاس ۲۰ کاربره همزمان - IRbb20

150,000 تومان
ماهانه

 • نامحدود تعداد و ساعت برگزاری جلسات
 • نامحدود ضبط جلسات
 • ۲۰ کاربر تعداد وبکم فعال
 • استاد ، دانشجو پشتیبانی

کلاس ۴۰ کاربره همزمان - IRbb40

210,000 تومان
ماهانه

 • نامحدود تعداد و ساعت برگزاری جلسات
 • نامحدود ضبط جلسات
 • بدون محدویت تعداد وبکم فعال
 • استاد ، دانشجو پشتیبانی

کلاس ۵۰ کاربره همزمان - IRbb50

280,000 تومان
ماهانه

 • نامحدود تعداد و ساعت برگزاری جلسات
 • نامحدود ضبط جلسات
 • بدون محدودیت تعداد وبکم فعال
 • استاد ، دانشجو پشتیبانی

کلاس ۶۰ کاربره همزمان - IRbb60

350,000 تومان
ماهانه

 • نامحدود تعداد و ساعت برگزاری جلسات
 • نامحدود ضبط جلسات
 • بدون محدودیت تعداد وبکم فعال
 • استاد ، دانشجو پشتیبانی

کلاس VIP بیگ بلو باتن - IRbbVIP

600,000 تومان
ماهانه

 • نامحدود تعداد و ساعت برگزاری جلسات
 • نامحدود ضبط جلسات
 • حضور مستمر در کلاس پشتیبانی
 • ۱۲ جلسه حضور پشتیبان