سرویس اجاره ای بیگ بلو باتن

بالاترین کیفیت ، بدون قطعی ، سرور اختصاصی ، اینترنت نیم بها ، پشتیبانی در لحظه

کلاس 1۰ کاربره همزمان - IRbb10

120,000 تومان
ماهانه


تعداد و ساعت برگزاری کلاس نامحدود

ضبط جلسات نامحدود

پشتیبانی برای استاد و دانشجو

تعداد ۱۰ وبکم فعال

کلاس ۲۰ کاربره همزمان - IRbb20

170,000 تومان
ماهانه


تعداد و ساعت برگزاری کلاس نامحدود

ضبط جلسات نامحدود

پشتیبانی برای استاد و دانشجو

تعداد ۲۰ وبکم فعال

کلاس ۴۰ کاربره همزمان - IRbb40

210,000 تومان
ماهانه


تعداد و ساعت برگزاری کلاس نامحدود

ضبط جلسات نامحدود

پشتیبانی برای استاد و دانشجو

تعداد ۴۰ وبکم فعال

کلاس ۵۰ کاربره همزمان - IRbb50

280,000 تومان
ماهانه


تعداد و ساعت برگزاری کلاس نامحدود

ضبط جلسات نامحدود

پشتیبانی برای استاد و دانشجو

تعداد ۵۰ وبکم فعال

کلاس ۶۰ کاربره همزمان - IRbb60

350,000 تومان
ماهانه


تعداد و ساعت برگزاری کلاس نامحدود

ضبط جلسات نامحدود

پشتیبانی برای استاد و دانشجو

تعداد ۶۰ وبکم فعال