سرویس اجاره ای بیگ بلو باتن

بالاترین کیفیت ، بدون قطعی ، سرور اختصاصی ، اینترنت نیم بها ، پشتیبانی در لحظه

کلاس 1۰ کاربره همزمان - IRbb10

160,000 تومان
ماهانه


تعداد و ساعت برگزاری کلاس نامحدود

ضبط جلسات نامحدود

پشتیبانی برای استاد و دانشجو

تعداد ۱۰ وبکم فعال

کلاس ۲۰ کاربره همزمان - IRbb20

200,000 تومان
ماهانه


تعداد و ساعت برگزاری کلاس نامحدود

ضبط جلسات نامحدود

پشتیبانی برای استاد و دانشجو

تعداد ۲۰ وبکم فعال

کلاس ۳۰ کاربره همزمان - IRbb۳0

230,000 تومان
ماهانه


تعداد و ساعت برگزاری کلاس نامحدود

ضبط جلسات نامحدود

پشتیبانی برای استاد و دانشجو

تعداد ۲۰ وبکم فعال

کلاس ۴۰ کاربره همزمان - IRbb۴0

270,000 تومان
ماهانه


تعداد و ساعت برگزاری کلاس نامحدود

ضبط جلسات نامحدود

پشتیبانی برای استاد و دانشجو

تعداد ۲۰ وبکم فعال

کلاس ۵۰ کاربره همزمان - IRbb۵0

350,000 تومان
ماهانه


تعداد و ساعت برگزاری کلاس نامحدود

ضبط جلسات نامحدود

پشتیبانی برای استاد و دانشجو

تعداد ۳۰ وبکم فعال